PLATEBNÍ METODA

Pro platbu Vaší objednávky na bankovní účet.

Platbu zašlete na číslo účtu ČSOB a.s.

260611502/0300

Variabilní symbol je vždy číslo artiklu