Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

– ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

– OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR -COOKIES

 – REGISTRACE – NÁKUP – REZERVACE

 – DOPRAVA + DORUČENÍ + NÁKUP

 – REKLAMAČNÍ ŘÁD + formuláře ( Reklamace, Odstoupení od smlouvy )

 – KUPNÍ SMLOUVA OBCHOD

 – KOMISNÍ SMLOUVA

+

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti

Internet pod doménou:

https://www.muzeumhodin-kno.cz

IČO: 47761369

1. Podnikatel Václav Šimonovský, www.muzeumhodin-kno.cz, provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.muzeumhodin-kno.cz . (dále jen ,, provozovatel“)

2. Server : Václav Šimonovský – Muzeum hodin Klášterec nad Ohří je zaměřen na zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, především starožitností a předmětů kulturní hodnoty (dále jen ,,server“).

3. Vklad předmětu do prodeje je bezplatnou službou.

4. Registrace : Registrovat se může právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Při registraci zadává zájemce jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, platné telefonní číslo které bude ověřeno. ( Prodávající ) vyplní bankovní spojení pro převod peněz z prodeje. Při Vaši registraci budete mít možnost nastavení vlastního výběru Starožitností pro sledování a přednostní nákup vybraného zboží. Výběr zboží Vám bude přednostně odeslán e-mailem každých čtrnáct dní. Poradenská činnost je pro registrované prodejce a kupující zadarmo. Doplňující dotazy a fotky budou na požádání přeposlány na adresu registrovaného žadatele (dále jen ,, prodejce“), nebo zboží kupovat (dále jen ,, kupující“).

5. Nákup a prodej. Předměty může nakupovat a prodávat každý registrovaný uživatel, splňující naše obchodní podmínky.
Nákup zboží. U vybraného zboží použijte tlačítko Koupit. Po vyplnění dotazníku zadejte Odeslat
Prodej za hotové, komisní prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.

6. Nákup zboží a platba : V případě že kupující potvrdí nákup ve volném prodeji , bude prodejce a kupující neprodleně informován o nákupu e-mailem do několika minut. Poté s vámi provozovatel serveru dohodne písemně na převzetí a platbu vybraného zboží na adrese našeho skladu a nebo na adrese prodávajícího. Platba na naší adrese je možná v hotovosti a převodem po telefonu. V případě že se jedná o komisní prodej a vystavené zboží je umístěno na adrese prodejce, kupující bude vyzván k zaplacení 10% z kupní ceny za kterou je zboží skutečně prodáno. Po připsání odměny na účet provozovatele a nebo složení finančního obnosu v hotovosti provozovateli webu.. Po zaplacení budou provozovatelem kupujícímu zaslány registrační údaje prodejce a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím prostřednictví e-mailu kupujícího dle jeho registrace.
O nákupu a rezervaci budete informování do několika minut automatickým emailem. Doručený e-mail si vytiskněte. Bude ho potřebovat pro kontrolu a převzetí vybraného zboží. Do 24 hod Vás budeme kontaktovat. Dohodneme s Vámi formu předání a úhrady dle Vašeho přání. Dotazy pro nákup a rezervaci mimo formulář budou smazány.
7. Souhlas s předáním osobních údajů. Prodejce, který vystavené zboží Prodává a vystavuje a přitom má vystavené zboží uloženo na vlastní adrese, dává provozovateli webu souhlas s předáním svých osobních údajů kupci a novému majiteli zboží pouze v takovém případě kdy dojte k zaplacení koupeného zboží. To znamená : zaplacení převodem a připsání finanční částka na určené bankovní konto provozovatelem inzertního webu : www.muzeumhodin-kno.cz. Nebo po zaplacení v hotovosti provozovateli nadepsaného webu. Provozovatel a kupující se zavazuje nepředat tyto údaje žádné další osobě.

8. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze zaregistrovanému kupujícímu a to v podobě vlastních osobních údajů, které uživatel webu vyplnil při nákupu, rezervaci a nebo prodeji zboží na serveru : www.muzeumhodin-kno.cz . Každý registrovaný uživatel webu : www.muzeumhodin-kno.cz dává souhlas se sběrem osobních údajů firmě : www.muzeumhodin-kno.cz. Provozovatel webu se zavazuje že tyto údaje nepředá žádné další osobě.

9. Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Skladné. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu uhradit provozovateli skladné v hodnotě 100,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s ( dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu ) Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.muzeumhodin-kno.cz

10. Doručení koupeného zboží. Po zaplacení v hotovosti a nebo po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená : na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží. Zboží Vám doručí dopravní služba, společnost zvolená kupujícím nebo dle smluvní dohody s provozovatelem webu:www.muzeumhodin-kno.cz Dopravu platí prodejce. ( viz. : Doprava koupeného zboží )
11. Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu dle bodového ujednání číslo : 8-9-10

12 A . Doprava zboží na adresu Majitele. Kupující se stává majitelem zboží po zaplacení zboží. Prodejce : Václav Šimonovský – Muzeum hodin se zavazuje prodané a zaplacené zboží předat dopravní společnosti zvolenou kupujícím na žádost a souhlas majitele zboží. Viz : Potvrzení Nákupu. Zasilatelský příkaz. Dopravní Firmy. Prodejce zaplatí dopravu na adresu kupujícího v plné výši z předem zaplacené kupní ceny + ceny za dopravu ( Nákup Zboží + doprava zboží ) viz: Obchodní Podmínky Václav Šimonovský – Muzeum hodin. Majitel zboží souhlasí s odesláním zboží na adresu ( kupujícího : viz nákupní doklad ) a podmínkami a službami jeho vybrané přepravy zboží. Upozorňujeme že Firma : Václav Šimonovský – Muzeum hodin nenese odpovědnost za poškození a celkové znehodnocení odeslaného zboží během dopravy, Dopravní Společností na které se písemně dohodly Prodejce a Kupující při nákupu zboží. Dopravní firmy nebo společností poskytují dopravu převzatého zboží za úplatu a za doručené zboží ručí viz: Obchodní podmínky Dopravních firem a společností, která Vám dopravu zajistí. Majitel zboží má povinnost. Doručené zboží při převzetí zkontrolovat a případnou reklamaci sepsat se zaměstnancem firmy nebo společnosti která Vám zboží doručila. Opožděná reklamace není přípustná a dopravní firma, společnost Vám reklamaci neuzná. Požadovanou náhradu ceny za poškozené zboží se vypočítá a požaduje po firmě, společnosti která Vám zboží doručila viz doklad : Zasilatelský příkaz.
Pokud s dopravou a dopravními společnostmi majitel zboží nesouhlasí, zajistí si majitel zboží dopravu samostatně. V takovém případě dopravu neplatí. Zboží si převezme na adrese prodejce po předchozí telefonické nebo písemné dohodě + dvě hodiny před příjezdem zavolá předem na telefonní číslo: 777848008, 602214629 – Šimonovský Václav.

Dopravu předmětů velké Historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu po celé ČR popř SR. Cena za dopravu bude dohodnuta a zaplacena předem na náš účet dle dohody mezi www.muzeumhodin-kno.cz a kupujícím.

12 B. Prodejce nabízí do prodeje zboží, které má skutečně k dispozici, jehož je výhradním majitelem a toto zboží nepochází z trestné činnosti. V případě, kdy prodejce není majitelem zboží a jedná v zastoupení skutečného majitele, je povinen na to při registraci upozornit a doplnit jméno, adresu a telefon skutečného majitele.

13. Prodejce se zavazuje popsat pravdivý stav zboží a upozornit na možné poškození, signaturu, stáří a jiné důležité skutečnosti. Prodejce dále přiloží rozměry, podrobný popis zboží a jeho fotografie – nejlépe na šířku.

14. Prodejce popíše pravdivě stav nabízeného zboží nabízeného do prodeje. Zboží odpovídá popisu, stáří a případnému vyobrazení při zveřejnění zboží.

15.Provize z komisního prodeje : Za prodej zboží prostřednictvím serveru má provozovatel nárok na odměnu ve výši 10% z ceny za kterou je zboží skutečně prodáno (dále jen ,,odměna“), přičemž minimální odměna činí 500,- Kč, odměnu platí kupující. Při vrácení zboží na přání majitele ( kdykoliv ) činí provize u zboží
do 50000,- Kč- provize činí 100,- Kč
do 100000,-Kč provize činí 200,- Kč
do 500 000 a výše – provize činí 300,- Kč

16. Prodejce se zavazuje že : zboží vystavené k prodeji na serveru po dobu vystavení neprodá mimo tento server. Stejné ujednání platí i v případě že v době zveřejnění a prodeje zboží na serveru prodá vystavené zboží mimo tento server, nebo že by neprodal zboží kupujícímu který zboží koupil dle obchodních podmínek. V případě nedodržení a prodeji mimo server se prodejce se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20000 Kč + 20 % z ceny určené k prodeji. Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu určeného k prodeji na serveru : www.muzeumhodin-kno.cz
17. Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.muzeumhodin-kno.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny přičemž minimální odměna činí 1000,- Kč, viz Obchodní podmínky, po převodu finanční odměny na určený účet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky prodeje. ( číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu ) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu komisního prodeje určeného k prodeji na serveru : www.muzeumhodin-kno.cz.

19. Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

20. V případě, že z technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží na výše uvedeném internetovém serveru, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

21. Neprodané zboží v komisním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu po dohodě z provozovatelem webu.

22.Rezervace zboží bez složené zálohy je možná na 24 hodin.

23. Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do čtyř kalendářních dnů po nákupu a potvrzeném prodeji na webu : www.muzeumhodin-kno.cz

24. Před registrací jsem obchodní podmínky čet a souhlasím. Uživatel webu.

25.Reklamace. Každý zakoupený předmět je nutné při jeho převzetí vždy prohlédnout a zkontrolovat. Prodávané předměty jsou použité, tomu odpovídá jejich stav. Opotřebení předmětu není v popisech uváděno, vždy odpovídá stáří předmětu, viz: bod 26. Kupující se s opotřebením seznámí při osobním převzetí nebo dotazem u prodejce, viz fotky, video. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Václav Šimonovský za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje, že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují při jeho koupi žádné záruky. Václav Šimonovský na tyto nabízené předměty neposkytuje žádnou záruku. Také se na předměty nevztahují ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci. „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici viz: bod 26

26. Upozorňujeme, že nabízené zboží je staré a použité. Předměty můžou mít vady, které vznikly používáním a stářím. Předměty můžou mít praskliny, rez a jiné poškozeni. Stroje, dřevo, obrazy, tkaniny, porcelán, sklo a jiné zboží může bít napadeno červotočem, plísni, hmyzem, atd.. Některé předměty nemusí bít kompletní a plně funkční. Opravené předměty nemusí bít 100% stavu. Berte prosím na vědomí že na takové vady se záruka nevtahuje. Jsou to starožitnosti a může to bít jejich přednost a plus. Předem děkuji za pochopeni. Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici, popř.vždy po telefonní dohodě – 777848008 Václav Šimonovský

27. Prodej za hotové, komisní prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci. Na prodané zboží je záruka 24 měsíců. Viz : Prodej za hotové, komisní prodej.

28. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze registrovanému kupujícímu a to v podobě vlastní registrace na webu : www.muzeumhodin-kno.cz i neregistrovaným formou prodejního paragonu.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ – Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „obchodní podmínky“)

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  Václav Šimonovský
IČO: 47761369(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.muzeumhodin-kno.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchod www.muzeumhdin-kno.cz

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.[JA1]
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.[JA2]
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. [JA3] Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY[JA4]
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků[JA5] . [JA6] Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.[JA7] Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. [JA8] Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. [JA9] Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce[JA10] (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

[JA11] CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:[JA12]
– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří
– v hotovosti na v místě určeném kupujícím v objednávce;
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 260611502/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s.(dále jen „účet prodávajícího“);
Číslo účtu je odesláno v následujícím e-mailu spolu z cenou za dopravu.
– bezhotovostně platební kartou;[JA13]
– prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. [JA14] Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.[JA15]

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. [JA16] Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ[JA17] [JA18] [JA19] [JA20]
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:[JA21]
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.[JA22]
7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce[JA23] . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. [JA24] Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.[JA25] Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.[JA26] Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.[JA27]
7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.[JA28] Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.[JA29]
7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. [JA30] S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.[JA31] [JA32]
7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese:
Chomutovská 22, 4315 Klášterec nad Ohří, telefonicky na čísle 777848008 či elektronickou poštou na adrese :
muzeum- hodin@seznam.cz
7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.[JA33]
7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.[JA34]
7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.[JA35]
7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: muzeum-hodin@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.[JA36] Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné [JA37] využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním online prodeje si Vás

dovolujeme si Vás v souladu s požadavky právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), informovat, že Obchod starožitných hodin a Muzeum starožitných hodin – Václav Šimonovský , IČ: 47761369, se sídlem Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří, zapsán  jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v Klášterci nad Ohří, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“), zpracovává Vaše osobní údaje a jaká v té souvislosti máte práva.

1. Základní pojmy

Rádi bychom Vás na úvod ve stručnosti informovali o některých základních pojmech, které jsou definovány v GDPR a se kterými pracuje i tato informace.

Osobními údaji jsou všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního identifikovaného nebo identifikovatelného člověka (fyzické osoby).

Subjektem údajů je konkrétní člověk, o jehož osobní údaje v daném případě jde.

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů (tj. důvod, ke kterému jsou využívány) a prostředky, které jsou ke zpracování používány. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel osobních údajů je osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje (např. poskytovatel IT služeb).

Příjemcem osobních údajů je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty. Mimo okruh zpracovatelů poskytuje správce, který údaji disponuje, údaje zpravidla jinému správci, který je oprávněný údaje zpracovávat pro své účely (např. zdravotní pojišťovna).

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji (zpracováním je mimo jiné i pouhé uchovávání údajů).

 

2. Kontaktní údaje Správce

 • Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů v souvislosti se systémem internetového tržiště provozovaného na internetových stránkách www.muzeumhodin-kno.cz který se Vás týká na základě smlouvy, již jste s naší společností uzavřeli – a to buď jako (i) prodávajícího na našem internetovém portálu, nebo (ii) jako účastník systému internetového tržiště, oprávněný zakoupit nabízené zboží.

V záležitostech, které se týkají Vašich osobních údajů, se na naši společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 • e-mail: muzeum-hodin@seznam.cz
 • telefonní kontakt: +420 777 848 008
 • korespondenční adresa: Chomutovská 2, 431 51 Klášterec nad Ohří

datová schránka ID: 5fcx5i

 

3. Rozsah, účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti s provozováním systému portálu internetového tržiště, který vychází zejména z právních předpisů týkajících se obchodování se starožitnostmi nebo předměty kulturní hodnoty či historické hodnoty, tj. zejména:

 • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Osobní údaje přitom shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

 • plnění smluv uzavřených mezi Vámi a naší společností (smlouvy o prodeji na portálu, smlouvy o užívání portálu)
 • provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • jiné účely vyplývající z plnění uzavřených smluv
 • plnění jiných právních povinností, zejména v oblasti obchodování s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty či použitým zbožím a dále v oblasti účetnictví a daní
 • oprávněné zájmy naší společnosti, (i) včetně ochrany majetku (pro tento účel naše společnost zejména provozuje ve své provozovně kamerový systém), dále (ii) určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků a (iii) přímého marketingu (přímý marketing naší společnosti spočívá zejména v zasílání obchodních sdělení, které se týkají nákupu a prodeje na internetovém portále, prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv; máte právo odmítnout přímý marketing – viz bod 8 níže)

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

4. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které získáme:

 • přímo od Vás v souvislosti s plněním uzavřených smluv nebo zpracováním Vašich požadavků (včetně údajů, které získáme z dokladů, jež naší společnosti předložíte)
 • v souvislosti s plněním smluv z jiných zdrojů než od Vás, popřípadě z veřejných zdrojů

 

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a dále stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal; u fyzických osob podnikajících také obchodní firma, či odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo
 • kontaktní údaje – např. telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování
 • další údaje, které jsou nezbytné (i) pro plnění smlouvy (včetně např. bankovního spojení), dále (ii) pro plnění právních povinností (např. podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně údajů týkajících se politicky exponovaných osob ve smyslu tohoto zákona a údajů týkajících se osob, vůči kterým Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce) nebo pro (iii) realizaci oprávněného zájmu

 

 6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu a v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech (zejména lhůtami pro uchovávání údajů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), případně po dobu, kterou vyžaduje realizování příslušného oprávněného zájmu, který spočívá zejména v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Záznamy z kamerového systému přitom uchováváme zpravidla maximálně 7 dnů, s výjimkou zaznamenaných incidentů, které je pro účely našeho oprávněného zájmu nezbytné uchovávat po delší dobu.

 

7. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme v případech, kdy jsme k tomu povinni podle právních předpisů nebo to je z jiného důvodu potřeba, následujícím kategoriím příjemců:

 • orgány veřejné moci a veřejné instituce
 • zpracovatelé (v rámci činnosti, kterou pro naši společnost vykonávají, přičemž dbáme na to, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zajištěna), včetně poskytovatelů systému pro vedení dokumentace v elektronické podobě a dalších IT služeb a poskytovatelů právních, účetních a daňových služeb

Nemáme zájem předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

8. Poučení o právech subjektu údajů

Máte právo u naší společnosti, jakožto správce Vašich osobních údajů:

 • kdykoli odmítnout přímý marketing naší společnosti, včetně zasílání upozornění týkajících se nákupu a prodeje na internetovém portále (který naše společnost provozuje) a jiných obchodních sdělení
 • požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR
 • požadovat opravu (případně aktualizaci) osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné; s přihlédnutím k účelům zpracování máte v odůvodněných případech také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR
 • požadovat omezení zpracování údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte také právo požadovat, aby naše společnost předala tyto údaje jinému správci, a to vše za podmínek upravených v čl. 20 GDPR
 • máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za podmínek upravených v čl. 21 GDPR, zejména pokud je zpracování prováděno pro účely oprávněného zájmu naší společnosti (pokud jde o přímý marketing – viz výše)

Přímý marketing naší společnosti můžete odmítnout jednoduše zasláním e-mailu na muzeum-hodin@seznam.cz

Udělený souhlas s přímým marketingem s Obchodem starožitných hodin a Muzea starožitných  hodin Václav Šimonovský můžete kdykoli jednoduše odvolat zasláním e-mailu na muzeum-hodin@seznam.cz

Jinak můžete (výše uvedená) práva dle Vaší volby uplatňovat e-mailem, dopisem nebo datovou zprávou doručovanou do datové schránky, a to na příslušný kontaktní údaj naší společnosti uvedený v bodě 2 výše. Především vzhledem k tomu, že je nutné, abychom se mohli spolehnout, že žádost přichází skutečně od Vás, není možné, abyste svá práva uplatňovali telefonicky. Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Vaše odmítnutí přímého marketingu naší společnosti a/nebo odvolání souhlasu s přímým marketingem společnosti Obchod starožitných hodin a Muzea starožitných hodin , bude daný marketing ukončen.

Pokud obdržíme Vaši žádost na uplatnění jiného práva, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních (případně o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat o soudní ochranu) bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu pro vyrozumění o přijatých opatřeních je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce (o prodloužení, spolu s důvody, Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti). Naše společnost není v určitých případech dle právních předpisů povinna Vaší žádosti zcela nebo zčásti vyhovět.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.[JA38] [JA39]
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.[JA40]
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon .[JA41]

V Klášterci nad Ohří 1.1.2023

[JA1]Vzor obchodních podmínek je určen pro právní vztahy mezi podnikatelem (dodavatelem) a spotřebitelem a vzor tak není vhodný mimo jiné pro použití v tzv. obchodně-závazkových vztazích. Vzor obchodních podmínek neupravuje situace, kdy je dodáván digitální obsah. Vzor obchodních podmínek není vhodný pro situace, kdy je kupní smlouva uzavírána telefonicky.
[JA2]Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít…“
[JA3]Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: „Správce je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje…“
[JA4]Ustanovení § 1827 odst. 2 občanského zákoníku: „Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.“ Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU nepostačuje pouhé uvedení podmínek na webové stránce.
[JA5]Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění…
[JA6]Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť, d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.“
[JA7]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“
[JA8]Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…
náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány…
Ustanovení [JA9]§ 1826 odst. 3 občanského zákoníku: „Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.“
[JA10]Ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku: „Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.“
[JA11]Ustanovení § 1820 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran …, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také…náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby…“
[JA12]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, … jaké způsoby platby jsou přijímány.“
Ustanovení § 3 odst [JA13]. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.“
[JA14]Ustanovení § 1820 odst. 1 písm. b občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran …, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také…údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována…“
[JA15]Tuto informaci je prodávající povinen uvést na základě ustanovení § 25 odst. zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že „Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.“
[JA16]Upozorňujeme na ustanovení § 1830 občanského zákoníku: „Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.“
[JA17]Upozorňujeme, že při prodeji použitých věcí či vadných věcí prodávaných z toho důvodu za nižší cenu se použije odlišná právní úprava. Ustanovení obchodních podmínek tak nejsou pro tuto situaci vhodná.
[JA18]Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.“ Přesný rozsah této informační povinnosti není stanoven, přičemž znění tohoto článku obchodních podmínek bylo připraveno při zapracování podnětů od České obchodní inspekce. Nicméně upozorňujeme, že názory na rozsah této informační povinnosti podnikatele se mohou lišit (a to i v závislosti na nabízeném sortimentu zboží a konkrétní situaci).
[JA19]Upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.“ Podobné požadavky jsou obsaženy i v občanském zákoníku.
[JA20]Ustanovení § 1811 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv…“
[JA21]Převzato z ustanovení § 2161 odst. 1 občanského zákoníku.
[JA22]Převzato z ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.
[JA23]Převzato z ustanovení § 2166 občanského zákoníku.
[JA24]Převzato z ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.
[JA25]Převzato z ustanovení § 2165 odst. 2 občanského zákoníku.
[JA26]Převzato z ustanovení § 2113 občanského zákoníku.
[JA27]Převzato z ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku.
[JA28]Převzato z ustanovení § 2167 občanského zákoníku.
[JA29]Převzato z ustanovení § 2170 občanského zákoníku.
[JA30]Převzato z ustanovení § 2172 občanského zákoníku.
[JA31]Převzato z ustanovení § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.
[JA32]Srov. ustanovení § 2173 občanského zákoníku „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“
[JA33]Převzato z ustanovení § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.
[JA34]Převzato z ustanovení § 2169 občanského zákoníku.
[JA35]Podle informací od ČOI, je nutné uvést i tuto informaci, jež je převzata z ustanovení § 1924 občanského zákoníku.
[JA36]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“
[JA37]Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): „Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný.“
[JA38]Pokud má docházet k zasílání obchodních sdělení zákazníkům bez jejich souhlasu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je možné toto ustanovení vypustit. V takovém případě by však měla být dána kupujícímu možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to již při sběru jeho osobních údajů – viz čl. 13 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích): …“pokud fyzická nebo právnická osoba získává od svých zákazníků podrobnosti jejich elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby …, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro účely přímého marketingu svých vlastních obdobných výrobků nebo služeb pouze za předpokladu, že je zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení, pokud zákazník původně toto využití neodmítl.“
[JA39]Nejedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely! Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely může docházet buď na základě souhlasu kupujícího dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
[JA40]Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup…“

Ustanovení [JA41]§ 1811 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,“

Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): „Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“

 

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Václav Šimonovský Muzeum hodin na stránkách www.muzeumhodin-kno.cz , IČO: 47761369, sídlo Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.
Základní ustanovení
1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Václav Šimonovský IČO: 47761369 se sídlem Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří (dále jen „Správce“);
2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: muzeum-hodin@seznam.cz , telefon: 777848008
3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě Václav Šimonovský Muzeum hodin – Obchod starožitných hodin  Klášterec nad Ohří.
2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
1. Za účelem registrace na webové stránce www.muzeumhodin-kno.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatel bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
Subdodavatel:
Doručovací služby – zvolené kupujícím dle dohody

Práva kupujícího
Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:
1. Na přístup ke svým osobním údajům;
2. Na opravu osobních údajů;
3. Na vymazání osobních údajů;
4. Vznést námitku proti zpracování;
5. Na přenositelnost údajů;
6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese:
muzeum-hodin@seznam.cz
7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na           ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení:
1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.muzeumhodin-kno.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 12.4.2021

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

REGISTRACE – NÁKUP – REZERVACE

Nabídka zboží na Vaši objednávku :
Pokud jste u nás vámi požadované zboží nenašli, napište nám. Váš požadavek obstaráme rychle a diskrétně dle Vašeho přáni jelikož jsme velcí sběratelé převážně starožitných hodin jsme schopni Vám zajisti opravdu hodiny přímo dle vašich představ a přání.

Chcete nakupovat, mít přehled o nabídce starožitností na webu Václav Šimonovský Muzeum hodin. Pokud ano – Zaregistrujte se. Vložte e-mail. Heslo. Uložit. Vaše registrace Vám bude obratem odeslána na Vaši e-mail adresu. Registraci si vytiskněte a uschovejte. Při registraci si nastavte vlastní výběr Starožitností pro sledování vybraného zboží. Vybraná nabídka zboží + novinky Vám budeme přednostně odesílat na Váš e-mailem každých čtrnáct dní.
Pro rychlé Opakované nakupování a rezervaci zboží je nutné Přihlášení : https//www.muzeumhodin-kno.cz Vložte registrační E-mail. Heslo. Uložit.
Po přihlášení máte přístup ke všem nabídkám na webu. U vybraného zboží při nákupu a rezervaci nemusíte nic vyplňovat. Systém nastaví automaticky Vaše registrační údaje u Vybrané nabídky zboží ( Automaticky za Vás ) Klikněte – Odeslat –

Nákup a rezervace jedním kliknutím – Odeslat – je to rychlé a bezpečné.
O nákupu a rezervaci budete informování do několika minut automatickým emailem. Doručený e-mail si vytiskněte. Bude ho potřebovat pro kontrolu a převzetí vybraného zboží. Do 24 hod Vás budeme kontaktovat. Dohodneme s Vámi formu předání a úhrady dle Vašeho přání. Dotazy pro nákup a rezervaci mimo formulář budou smazány.

Rezervace zboží v hodnotě nad 20000 Kč. Pro rezervaci vybraného zboží použijte nastavené tlačitko u vybraného inzerátu. Zboží pro Vás připravíme na Naši adrese. Zavoláme Vám. Po telefonu dohodneme datum a čas prohlídky vybraného zboží. Na prodejně platba pouze v hotovosti. Pokud máte zájem o dopravu tak nám to napište při rezervaci. Před Vaším příchodem nám zavolejte dvě hodiny předem na Tel : 777848008 Děkujeme za pochopení.

Nákup zboží. U vybraného zboží použijte tlačítko Koupit. Po vyplnění dotazníku zadejte Odeslat. Pro převzetí můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně – Muzeum hodin , Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří platba pouze v hotovosti. Při osobním odběru je nutné telefonicky dohodnout datum a čas Vaši návštěvy. Před vaší návštěvou nám zavolejte den předem a v den návštěvy dvě hodiny předem na Tel : 777848008. Děkuji Šimonovský Václav. Přejete si koupené zboží doručit ( poslat na Vaši adresu v CZ + SK ) Po připsání finanční částky na Náš účet ( prodejní cena+balné+poštovné ) odesíláme do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží + telefonní číslo.

Platbu převodem proveďte dle návodu viz. výše DOPRAVA – DORUČENÍ – NÁKUP

 

DOPRAVA + DORUČENÍ – NÁKUP:

Doprava koupeného zboží : Zboží Vám přiveze kupujícím zvolená dopravní služba, společnost která nabízí dopravní služby. Doprava do CZ + Evropská unii. U takové služby požadujeme zaplacení koupeného zboží předem na náš firemní účet. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Poštovné platí kupující při nákupu zboží. Výše těchto poplatků závisí na velikosti zásilky a vzdálenosti doručení. Po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou jste napsaly do formuláře při nákupu vybraného zboží Vaši adresu a telefonní číslo předáme dopravní službě.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání ( doručení + balné ) Prodejce nenese odpovědnost za poškození koupeného zboží během dopravy na adresu nového majitele. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží během dopravy na adresu nového majitele přechází na dopravní službu která zboží převzala od prodejce a za finanční odměnu sepsala s prodejcem smlouvu na doručení zboží na adresu kupujícího. Prodejce nenese odpovědnost za nepřevzaté zboží a zvýšené náklady na dopravu. Majitel zboží takové náklady uhradí a to při převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Doprava dle smluvních podmínek:
Je na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím kde se cena za dovezené zboží prodávajícím dohodne předem.

Dopravu předmětů velké historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu osobně v ČR + SR. Cena za dopravu bude sjednána předem.

Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Zboží Vám doručí O nákupu a rezervaci budete informování do několika minut automatickým emailem. Doručený e-mail si vytiskněte. Bude ho potřebovat pro kontrolu a převzetí vybraného zboží. Do 24 hod Vás budeme kontaktovat. Dohodneme s Vámi formu předání a úhrady dle Vašeho přání. Dotazy pro nákup a rezervaci mimo formulář budou smazány.
Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Zboží Vám doručí Vámi zvolená firma, společnost. Dopravu platí prodávající. Výpočet přepravného určují Vámi vybrané firmy, společnosti dle jejich aktuálního sazebníku ceníku poř. zajistí www.muzeumhodin-kno.cz dle smluvní dohody.

Rezervace zboží v hodnotě nad 20000 Kč. Pro rezervaci vybraného zboží použijte nastavené tlačitko u vybraného inzerátu. Zboží pro Vás připravíme na naši adrese Muzeum hodin, Chomutovská 2. 43151 Klášterec nad Ohří a zavoláme Vám. Po telefonu dohodneme datum a čas prohlídky vybraného zboží. Na prodejně platba pouze v hotovosti. Pokud máte zájem o dopravu tak nám to napište při rezervaci. Před Vaším příchodem nám zavolejte den předem nebo dvě hodiny předem na Tel : 777484008 Děkuji Šimonovský Václav

. Pro převzetí můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně : adresa Muzeum hodin, Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří -platba pouze v hotovosti. Při osobním odběru je nutné telefonicky dohodnout datum a čas Vaši návštěvy. Před vaší návštěvou nám zavolejte den předem nebo čtyři hodiny předem na Tel : 777484008 nebo 602214629. Děkujeme za pochopení. Přejete si koupené zboží doručit ( poslat na Vaši adresu v CZ + SK ) Po připsání finanční částky na Náš účet ( prodejní cena+balné+poštovné ) odesíláme do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží + telefonní číslo + společnost kterou zvolil kupující.

Platbu převodem proveďte dle návodu
Balné do 20 Kg : 800,- Kč
Balné nad 20 Kg : bude odesláno e-mailem + bankovní udaje
Prodejní cena : Balné : 800+poštovné ? Celkem : Kč

Po zaplacení koupeného předmětu nám odešlete doklad o zaplacení + číslo zboží a Vaše příjmení. Po připsání finanční částky na Náš účet si můžete zboží převzít na Naši adrese. Zboží bude vydáno po předložení kupní smlouvy a majitel bude ověřen telefonicky + doklad totožnosti. Kupní smlouva Vám byla doručena e-mailem po potvrzení nákupu na webu : www.muzeumhodin-kno.cz. Přejete si koupené zboží doručit ( poslat na Vaši adresu v CZ + SK ) Zaplacené zboží ( prodejní cena+balné ) odesíláme do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží + telefonní číslo.

Osobní převzetí : Při nákupu můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně na adrese Muzeum hodin, Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří a zaplatit online převodem po telefonu a nebo v hotovosti. Při osobním odběru je nutné písemně a nebo telefonicky předem dohodnout datum a čas předání. Před návštěvou nám zavolejte dvě hodiny předem. Děkujeme za pochopení.
na telefonní číslo 777848008, 602214629 – Šimonovský Václav

Platba
Platba při převzetí zboží na prodejně je možná zaplatit:
Online platba přes telefon
Hotovost
Platba pro nákup po Internetu : Převodem na účet.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Václav Šimonovský – Muzeum hodin
Chomutovská 2
Klášterec nad Ohří
43151

(dále také jako „RŘ“)

I. Práva kupujícího odpovědnosti za vady
Prodejce odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodejce dle úst. § 2165 občanského zákoníku odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Dále kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
V případě výskytu vady, za kterou prodejce odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně nebo písemně, a to:

e-mailem na adresu: muzeum-hodin@seznam.cz
poštou na adresu: Václav Šimonovský – Muzeum hodin. Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří

V oznámení o reklamaci kupující uvede:

– Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. (popř. IČO, název společnosti, adresa sídla)

– Datum účetního (daňového) dokladu, popř. jiná jednoznačná specifikace smluvního vztahu.

– Popis – důvod reklamace

Za účelem oznámení reklamace je kupující oprávněn použít formulář pro reklamaci zboží, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 tohoto RŘ. Není to však povinností kupujícího.
Prodejce je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodejce rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání, že:
se jedná o vadu, za kterou prodejce odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou ve stanovené době od převzetí zboží; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
že kupující koupil zboží od prodejce a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
že je zboží vadné; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v provozovně, nebo jej na adresu provozovny prodejce zašle.
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.
Prodejce informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodejce či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodejce oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

II. Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
Kupující, který uzavřel s prodejcem smlouvu prostřednictvím internetového obchodu (www.muzeumhodin-kno.cz ), má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí, popř. doručeni, zboží.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy je kupující povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodejce formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:
e-mailem na adresu: muzeum-hodin@seznam.cz
poštou na adresu: Václav Šimonovský – Muzeum hodin. Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří
Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz příloha č. 1 tohoto RŘ), není to však povinností kupujícího. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy kupující vyplní údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení data objednávky.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodejcem, vrátí prodejce kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží.
Kupní cena bude kupujícímu prodejcem vrácena shodným způsobem, jakým byla od kupujícího přijata. Prodejce přijaté peněžní prostředky vrátí jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodejce oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokazatelně prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží
Kupující Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu Václav Šimonovský Muzeum hodin, Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří, nedohodnou-li se prodejce a kupující jinak. lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží zašle zpět před uplynutím 14 dnů.
V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (informace o složení, příbalový leták), a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Vnitřní obal zboří, který brání kontaktu zboží s vnějšími vlivy, nesmí být narušen, neboť tím by došlo k znehodnocení zboží. Při zaslání zboží zpět prodejce doporučuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodejce vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodejce neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes internetový obchod (dopravné, balné, apod.), stejným platebním prostředkem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce.

b) Náklady spojené s převzetím zboží
Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodejci.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá prodejci pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodejce oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.
Prodejce si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
Kupující jako spotřebitel není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

III. Doplňující ustanovení, řešení sporů
V případě, že se kupující jako spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodejce prostřednictvím e-mailové adresy : muzeum-hodin@seznam.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.
V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)

Kupující jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prodejce jakožto provozovatel internetového obchodu je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k příslušným internetovým stránkám. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup internetových stránkách možné provést a závazky prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Tento RŘ je zobrazen na webových stránkách internetového obchodu prodejce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. RŘ platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání elektronické objednávky, přičemž ustanovení v RŘ má přednost před ustanovení VOP uvedených výše.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodejci, že se seznámil s těmito RŘ a že s nimi souhlasí. Na tyto RŘ je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Nedílnou součást těchto RŘ tvoří:
– Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy
– Příloha č. 2 – Formulář pro reklamaci zboží

 

========================================================================

Formulář o odstoupení od smlouvy

 

Václav Šimonovský – Muzeum hodin
Chomutovská 2
Klášterec nad Ohří
43151

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží dle dále uvedené specifikace:

Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

 

V____________ dne ____________

 

 

Podpis ……………………………………………

—————————————————————————————————————————————–

Formulář pro reklamaci zboží:

Václav Šimonovský MUZEUM HODIN
Chomutovská 2
Klášterec nad Ohří
431 51

REKLAMACE:
(vyplňuje kupující):
Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

 

 

 

V____________ dne ____________

 

 

Podpis ……………………………………………

 

==================================================================

KUPNÍ SMLOUVA NA PRODEJ MOVITÉ VĚCI
podle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku mezi

panem/paní ____________________
rodné číslo ___________________/_____IČO: __________________________
bytem _________________________ _______________________________________________________________
doklad totožnosti:_______________________________________
telefon: _________________________________email:_________________________________________________
(dále také jen „prodávající“)
a

panem
Václav Šimonovský
rodné číslo: 720225/2453
IČO: 47761369 telefon: 777 848 008 email: muzeum-hodin@seznam.cz
bytem: Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří
(dále také jen „„kupující““)
I.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.
Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá již samotnou účinností smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem nabízeného zboží a že nepochází z trestné činnosti.
Popis:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
II.
Cena a způsob úhrady
Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši _________________________________- Kč
slovy: ____________________________________________________________________________________________
Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Místopřísežné prohlášení ke smlouvě : ( komisní, výkup za hotové ) Na základě zákona 253/2008 Sb.
je podle § 7 odstavce (2) písemné d) kupující vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží) povinen ověřit,
že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodni sankce.
Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou ve smyslu zákona 253/2008 Sb.
§ 4 odstavce (5) a nejsou ne něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

V ___________________________________ dne ___________________

prodávající ___________________________ kupující __________________________________

 

 


 

Komisní smlouva

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ PRODEJE VĚCI
dle obch. zák., hlava 8, odd.3, § 737, §738, §739, §740, §741

číslo:_____________

SMLUVNÍ STRANY

 

Objednatel:………………………………………………………………………………………………………………….
bytem:…………………………………………………………………………………………………………………..
doklad totožnosti:……………………………………………………………………………….
telefon: ……………………………………………… email:……………………………………
(dále jen objednatel)
a
obstaratel:
Václav Šimonovský – Muzeum hodin
Obchod starožitných hodin
Chomutovská 2
43151 Klášterec nad Ohří
telefon: 777 848 008  email: muzeum-hodin@seznam.cz
(dále jen obstaratel)

se dne: …………………………….

dohodli o obstaráni prodeje předmětu smlouvy (komisní prodej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
platnost komisního prodeje 90 dní do……………………………….. s možností prodloužení ANO NE
prodloužením dalších 90 dní…………………………dalších 90 dní…………………………dalších 90 dní………………………
za cenu: ………………………………………………slovy:………………………………………………………………………………………
Obstaratel má po prodeji předmětu smlouvy právo na odměnu ve výši 10% z uhrazené kupní ceny za předmět smlouvy
10% činí z prodejní ceny: …………………………Kč. slovy: …………………………………………………………………………………….

Poplatek za vrácení zboží viz podmínky. ………………………………………Kč

 

Datum …………………………………. v Klášterci nad Ohří

 

Objednavatel :…………………………………………………………. Obstaratel:………………………………………………………….

 

Komisní prodej se řídí ustanoveními uvedenými v § 737-741 občanského zákoníku.
V této normě se komisnímu prodeji říká obstarání prodeje zboží.

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ PRODEJE VĚCI – Občanský zákoník, hlava 8., oddíl třetí :
§ 737 – Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná opatření k prodeji.
§ 738 – Smlouva musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje .
§ 739
(1) Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.
(2) Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny částku, za kterou věc prodal.
§ 740 – Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc svěřená do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a obstaratelem dohodnuto jinak.
§ 741
(1) při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.
(2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobné ustanovení týkající se prodeje použitých věcí.

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZBOŽÍ DO KOMISNÍHO PRODEJE
1. Zboží nabídnuté do prodeje, musí být bez závad omezujících jeho použití a funkci
2. Zboží musí být čisté
3. Dodavatel zboží sám stanovuje prodejní cenu po té co je seznámen s 10%ní obchodní srážkou za obstarání prodeje uzavřené smlouvy o obstarání prodeje věci.
4. Skladné za zboží přijaté do komisního prodeje není účtováno po dobu prodeje, nejdéle však jeden kalendářní rok, není-li písemně dojednáno jinak, po termínu jeden kalendářní rok si musí objednatel své neprodané zboží vyzvednout, jinak bude po zaslání písemné upomínky po době 30-ti dnů  považováno jako prodané a stává se majetkem obstaratele, nebude-li písemně sjednáno jinak.
5. Zboží přijaté do komisního prodeje je nabízeno k prodeji po dobu 90ti dnů popř. dalších 90dnů  dle uzavřené smlouvy o obstarání prodeje věci.
6. Finanční vyrovnání s dodavatelem za prodané zboží je uskutečněno na prodejně po předložení „dokladu o převzetí zboží do komisního prodeje“, nebo zaslané poštovní složenkou na adresu uvedenou ve smlouvě s ponížení o poštovné dle aktuálního sazebníku České pošty.
7. Po uplynutí 90 ti dnů od příjmu zboží do prodeje se neprodané zboží vrací zpět dodavateli který je povinen se v tomto termínu pro vracené zboží neprodleně dostavit a odebrat je zpět .
8. Nebo po uplynutí 90 ti dnů od příjmu zboží do prodeje se neprodané a nevyzvednuté zboží považuje jako znovu nabídnuté k prodeji, tedy komisní smlouva k prodeji je opakovaně platná až do prodání zboží. Dodavatel je po prodání zboží upozorněn písemně popř telefonicky, je povinen si finanční
obnos za prodané zboží vyzvednout osobně na prodejně, v případě, že v komisní smlouva o prodeji není výslovně uvedeno odeslání finanční částky
z prodeje zboží poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve smlouvě. Po nevyzvednutí finanční částky za prodej zboží po odeslání po 90 dnech, je tato
finanční částka snížena za poštovní služby dle aktuálního sazebníku, odeslána poštovní poukázkou na uvedenou adresu v komisní smlouvě.
.
9. OBJEDNATEL ODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH LHUT
10.Při ztrátě „dokladů o převzetí zboží“ se musí objednatel prokázat dokladem totožnosti pro porovnání údajů se zápisem o zboží při jeho převzetí do prodeje, též znát popis věcí nabídnutých do komisního prodeje.
Zboží je vzato do prodeje na základě smlouvy o obstarání prodeje na 90 dnů, v případě neprodání zboží v této lhůtě, se doba po dohodě uvedené ve smlouvě prodlužuje na dalších 90 dnů. poté viz. bod 4, 8.
Zboží se výhradně vydává jen na potvrzení o přijetí zboží do komisního prodeje a osobě, která toto zboží do prodeje vložila, nebo pověřené osobě.
V případě ztráty dokladů o vložení zboží do komisního prodeje, bude oprávněné osobě vydána kopie přijímacího dokladu za poplatek spojen s pořízením kopie originálního dokladu. (50,-Kč)
Majitel použité věci si určí prodejní cenu,tuto prodejní cenu po prodeji jeho majetku, po odečtení 10% zprostředkování prodeje,
-a)-obdrží obratem v hotovosti na prodejně po prodeji zboží, (písemné upozornění na prodání věcí),
nebo
-b)-mu tato částka bude vyplacená poštovní složenkou zaslanou na adresu uvedenou ve smlouvě o obstarání prodeje zboží poníženou o poštovní dle aktuálního sazebníku České pošty.
Majitel si může kdykoliv svoji věc vzít zpět, za poplatek 100,- Kč
Tento poplatek nahradí čas s administrativou a uskladněním věci . Zpětné vydání prodávané věci je pouze proti pokladnímu dokladu, který majitel obdrží při předání věci do komisního prodeje jako potvrzení o převzetí.
Nakupující je upozorněn, aby si řádně prohlédl nebo vyzkoušel zboží, o které má zájem, na co je opakovaně upozorněn při placení a po zaplacení a odebrání zboží, je lhůta 30 dnů k reklamování zboží na případné skryté vady a za tyto v plném rozsahu odpovídá objednatel .

Obě strany obdrží smlouvu s podmínkami komisního prodeje.
Vše potvrdí obě strany podpisem.
Číslo smlouvy musí opatřeno ve smlouvě. Tímto číslem je označeno i zboží v obchodě a v soupisové knize prodeje obstaratele.Do prodeje se přijímají věcí čisté a ve velmi dobrém stavu na 3 kalendářní měsíce ( 90 dnů) popř. dle dohody viz podmínky komisního prodeje.
Po vzájemné dohodě je možné upravit délku prodeje.