Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

– OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 – REGISTRACE – NÁKUP – REZERVACE

 – DOPRAVA + DORUČENÍ + NÁKUP

 – REKLAMAČNÍ ŘÁD + formuláře ( Reklamace, Odstoupení od smlouvy )

 – KUPNÍ SMLOUVA OBCHOD

 – KOMISNÍ SMLOUVA

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti

Internet pod doménou:

https://www.muzeumhodin-kno.cz

IČO: 47761369

1. Podnikatel Václav Šimonovský, www.muzeumhodin-kno.cz, provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.muzeumhodin-kno.cz . (dále jen ,, provozovatel“)

2. Server : Václav Šimonovský – Muzeum hodin Klášterec nad Ohří je zaměřen na zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, především starožitností a předmětů kulturní hodnoty (dále jen ,,server“).

3. Vklad předmětu do prodeje je bezplatnou službou.

4. Registrace : Registrovat se může právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Při registraci zadává zájemce jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, platné telefonní číslo které bude ověřeno. ( Prodávající ) vyplní bankovní spojení pro převod peněz z prodeje. Při Vaši registraci budete mít možnost nastavení vlastního výběru Starožitností pro sledování a přednostní nákup vybraného zboží. Výběr zboží Vám bude přednostně odeslán e-mailem každých čtrnáct dní. Poradenská činnost je pro registrované prodejce a kupující zadarmo. Doplňující dotazy a fotky budou na požádání přeposlány na adresu registrovaného žadatele (dále jen ,, prodejce“), nebo zboží kupovat (dále jen ,, kupující“).

5. Nákup a prodej. Předměty může nakupovat a prodávat každý registrovaný uživatel, splňující naše obchodní podmínky.
Nákup zboží. U vybraného zboží požíjte tlačítko Koupit. Po vyplnění dotazníku zadejte Odeslat
Prodej za hotové, komisní prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.

6. Nákup zboží a platba : V případě že kupující potvrdí nákup ve volném prodeji , bude prodejce a kupující neprodleně informován o nákupu e-mailem do několika minut. Poté s vámi provozovatel serveru dohodne písemně na převzetí a platbu vybraného zboží na adrese našeho skladu a nebo na adrese prodávajícího. Platba na naší adrese je možná v hotovosti a převodem po telefonu. V případě že se jedná o komisní prodej a vystavené zboží je umístěno na adrese prodejce, kupující bude vyzván k zaplacení 5% z kupní ceny za kterou je zboží skutečně prodáno. Po připsání odměny na účet provozovatele a nebo složení finančního obnosu v hotovosti provozovateli webu.. Po zaplacení budou provozovatelem kupujícímu zaslány registrační údaje prodejce a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím prostřednictví e-mailu kupujícího dle jeho registrace.
O nákupu a rezervaci budete informování do několika minut automatickým emailem. Doručený e-mail si vytiskněte. Bude ho potřebovat pro kontrolu a převzetí vybraného zboží. Do 24 hod Vás budeme kontaktovat. Dohodneme s Vámi formu předání a úhrady dle Vašeho přání. Dotazy pro nákup a rezervaci mimo formulář budou smazány.
7. Souhlas s předáním osobních údajů. Prodejce, který vystavené zboží Prodává a vystavuje a přitom má vystavené zboží uloženo na vlastní adrese, dává provozovateli webu souhlas s předáním svých osobních údajů kupci a novému majiteli zboží pouze v takovém případě kdy dojte k zaplacení koupeného zboží. To znamená : zaplacení převodem a připsání finanční částka na určené bankovní konto provozovatelem inzertního webu : www.muzeumhodin-kno.cz. Nebo po zaplacení v hotovosti provozovateli nadepsaného webu. Provozovatel a kupující se zavazuje nepředat tyto údaje žádné další osobě.

8. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze zaregistrovanému kupujícímu a to v podobě vlastních osobních údajů, které uživatel webu vyplnil při nákupu, rezervaci a nebo prodeji zboží na serveru : www.muzeumhodin-kno.cz . Každý registrovaný uživatel webu : www.muzeumhodin-kno.cz dává souhlas se sběrem osobních údajů firmě : www.muzeumhodin-kno.cz. Provozovatel webu se zavazuje že tyto údaje nepředá žádné další osobě.

9. Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Skladné. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu uhradit provozovateli skladné v hodnotě 1000-10000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s ( dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu ) Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.muzeumhodin-kno.cz

10. Doručení koupeného zboží. Po zaplacení v hotovosti a nebo po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená : na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží. Zboží Vám doručí dopravní služba, společnost zvolená kupujícím nebo dle smluvní dohody s provozovatelem webu:www.muzeumhodin-kno.cz Dopravu platí prodejce. ( viz. : Doprava koupeného zboží )
11. Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu dle bodového ujednání číslo : 8-9-10

12 A . Doprava zboží na adresu Majitele. Kupující se stává majitelem zboží po zaplacení zboží. Prodejce : Václav Šimonovský – Muzeum hodin se zavazuje prodané a zaplacené zboží předat dopravní společnosti zvolenou kupujícím na žádost a souhlas majitele zboží. Viz : Potvrzení Nákupu. Zasilatelský příkaz. Dopravní Firmy. Prodejce zaplatí dopravu na adresu kupujícího v plné výši z předem zaplacené kupní ceny + ceny za dopravu ( Nákup Zboží + doprava zboží ) viz: Obchodní Podmínky Václav Šimonovský – Muzeum hodin. Majitel zboží souhlasí s odesláním zboží na adresu ( kupujícího : viz nákupní doklad ) a podmínkami a službami jeho vybrané přepravy zboží. Upozorňujeme že Firma : Václav Šimonovský – Muzeum hodin nenese odpovědnost za poškození a celkové znehodnocení odeslaného zboží během dopravy, Dopravní Společností na které se písemně dohodly Prodejce a Kupující při nákupu zboží. Dopravní firmy nebo společností poskytují dopravu převzatého zboží za úplatu a za doručené zboží ručí viz: Obchodní podmínky Dopravních firem a společností, která Vám dopravu zajistí. Majitel zboží má povinnost. Doručené zboží při převzetí zkontrolovat a případnou reklamaci sepsat se zaměstnancem firmy nebo společnosti která Vám zboží doručila. Opožděná reklamace není přípustná a dopravní firma, společnost Vám reklamaci neuzná. Požadovanou náhradu ceny za poškozené zboží se vypočítá a požaduje po firmě, společnosti která Vám zboží doručila viz doklad : Zasilatelský příkaz.
Pokud s dopravou a dopravními společnostmi majitel zboží nesouhlasí, zajistí si majitel zboží dopravu samostatně. V takovém případě dopravu neplatí. Zboží si převezme na adrese prodejce po předchozí telefonické nebo písemné dohodě + dvě hodiny před příjezdem zavolá předem na telefonní číslo: 777848008, 602214629 – Šimonovský Václav.

Dopravu předmětů velké Historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu po celé ČR popř SR. Cena za dopravu bude dohodnuta a zaplacena předem na náš účet dle dohody mezi www.muzeumhodin-kno.cz a kupujícím.

12 B. Prodejce nabízí do prodeje zboží, které má skutečně k dispozici, jehož je výhradním majitelem a toto zboží nepochází z trestné činnosti. V případě, kdy prodejce není majitelem zboží a jedná v zastoupení skutečného majitele, je povinen na to při registraci upozornit a doplnit jméno, adresu a telefon skutečného majitele.

13. Prodejce se zavazuje popsat pravdivý stav zboží a upozornit na možné poškození, signaturu, stáří a jiné důležité skutečnosti. Prodejce dále přiloží rozměry, podrobný popis zboží a jeho fotografie – nejlépe na šířku.

14. Prodejce popíše pravdivě stav nabízeného zboží nabízeného do prodeje. Zboží odpovídá popisu, stáří a případnému vyobrazení při zveřejnění zboží.

15.Provize z komisního prodeje : Za prodej zboží prostřednictvím serveru má provozovatel nárok na odměnu ve výši 5 % z ceny za kterou je zboží skutečně prodáno (dále jen ,,odměna“), přičemž minimální odměna činí 500,- Kč, odměnu platí kupující.

16. Prodejce se zavazuje že : zboží vystavené k prodeji na serveru po dobu vystavení neprodá mimo tento server. Stejné ujednání platí i v případě že v době zveřejnění a prodeje zboží na serveru prodá vystavené zboží mimo tento server, nebo že by neprodal zboží kupujícímu který zboží koupil dle obchodních podmínek. V případě nedodržení a prodeji mimo server se prodejce se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20000 Kč + 20 % z ceny určené k prodeji. Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu určeného k prodeji na serveru : www.muzeumhodin-kno.cz
17. Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.muzeumhodin-kno.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny přičemž minimální odměna činí 1000,- Kč, viz Obchodní podmínky, po převodu finanční odměny na určený účet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky prodeje. ( číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu ) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu komisního prodeje určeného k prodeji na serveru : www.muzeumhodin-kno.cz.

19. Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

20. V případě, že z technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží na výše uvedeném internetovém serveru, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

21. Neprodané zboží v komisním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu po dohodě z provozovatelem webu.

22.Rezervace zboží bez složené zálohy je možná na 24 hodin.

23. Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do čtyř kalendářních dnů po nákupu a potvrzeném prodeji na webu : www.muzeumhodin-kno.cz

24. Před registrací jsem obchodní podmínky čet a souhlasím. Uživatel webu.

25.Reklamace. Každý zakoupený předmět je nutné při jeho převzetí vždy prohlédnout a zkontrolovat. Prodávané předměty jsou použité, tomu odpovídá jejich stav. Opotřebení předmětu není v popisech uváděno, vždy odpovídá stáří předmětu, viz: bod 26. Kupující se s opotřebením seznámí při osobním převzetí nebo dotazem u prodejce, viz fotky, video. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Václav Šimonovský za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje, že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují při jeho koupi žádné záruky. Václav Šimonovský na tyto nabízené předměty neposkytuje žádnou záruku. Také se na předměty nevztahují ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci. „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici viz: bod 26

26. Upozorňujeme, že nabízené zboží je staré a použité. Předměty můžou mít vady, které vznikly používáním a stářím. Předměty můžou mít praskliny, rez a jiné poškozeni. Stroje, dřevo, obrazy, tkaniny, porcelán, sklo a jiné zboží může bít napadeno červotočem, plísni, hmyzem, atd.. Některé předměty nemusí bít kompletní a plně funkční. Opravené předměty nemusí bít 100% původní. Berte prosím na vědomí že na takové vady se záruka nevtahuje. Jsou to starožitnosti a může to bít jejich přednost a plus. Předem děkuji za pochopeni. Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici, popř.vždy po telefonní dohodě – 777848008 Václav Šimonovský

27. Prodej za hotové, komisní prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci. Na prodané zboží je záruka 24 měsíců. Viz : Prodej za hotové, komisní prodej.

28. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze registrovanému kupujícímu a to v podobě vlastní registrace na webu : www.muzeumhodin-kno.cz

 

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Václav Šimonovský Muzeum hodin na stránkách www.muzeumhodin-kno.cz , IČO: 47761369, sídlo Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.
Základní ustanovení
1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Václav Šimonovský IČO: 47761369 se sídlem Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří (dále jen „Správce“);
2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: muzeum-hodin@seznam.cz , telefon: 777848008
3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě Václav Šimonoský Muzeum hodin Klášterec nad Ohří.
2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
1. Za účelem registrace na webové stránce www.muzeumhodin-kno.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatel bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
Subdodavatel:
Doručovací služby – zvolené kupujícím dle dohody

Práva kupujícího
Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:
1. Na přístup ke svým osobním údajům;
2. Na opravu osobních údajů;
3. Na vymazání osobních údajů;
4. Vznést námitku proti zpracování;
5. Na přenositelnost údajů;
6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese:
muzeum-hodin@seznam.cz
7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na           ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení:
1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.muzeumhodin-kno.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 12.4.2021

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

REGISTRACE – NÁKUP – REZERVACE

Nabídka zboží na Vaši objednávku :
Pokud jste u nás vámi požadované zboží nenašli, napište nám. Váš požadavek obstaráme rychle a diskrétně dle Vašeho přáni jelikož jsme velcí sběratelé převážně starožitných hodin jsme schopni Vám zajisti opravdu hodiny přímo dle vašich představ a přání.

Chcete nakupovat, mít přehled o nabídce starožitností na webu Václav Šimonovský Muzeum hodin. Pokud ano – Zaregistrujte se. Vložte e-mail. Heslo. Uložit. Vaše registrace Vám bude obratem odeslána na Vaši e-mail adresu. Registraci si vytiskněte a uschovejte. Při registraci si nastavte vlastní výběr Starožitností pro sledování vybraného zboží. Vybraná nabídka zboží + novinky Vám budeme přednostně odesílat na Váš e-mailem každých čtrnáct dní.
Pro rychlé Opakované nakupování a rezervaci zboží je nutné Přihlášení : https//www.muzeumhodin-kno.cz Vložte registrační E-mail. Heslo. Uložit.
Po přihlášení máte přístup ke všem nabídkám na webu. U vybraného zboží při nákupu a rezervaci nemusíte nic vyplňovat. Systém nastaví automaticky Vaše registrační údaje u Vybrané nabídky zboží ( Automaticky za Vás ) Klikněte – Odeslat –

Nákup a rezervace jedním kliknutím – Odeslat – je to rychlé a bezpečné.
O nákupu a rezervaci budete informování do několika minut automatickým emailem. Doručený e-mail si vytiskněte. Bude ho potřebovat pro kontrolu a převzetí vybraného zboží. Do 24 hod Vás budeme kontaktovat. Dohodneme s Vámi formu předání a úhrady dle Vašeho přání. Dotazy pro nákup a rezervaci mimo formulář budou smazány.

Rezervace zboží v hodnotě nad 20000 Kč. Pro rezervaci vybraného zboží použijte nastavené tlačitko u vybraného inzerátu. Zboží pro Vás připravíme na Naši adrese. Zavoláme Vám. Po telefonu dohodneme datum a čas prohlídky vybraného zboží. Na prodejně platba pouze v hotovosti. Pokud máte zájem o dopravu tak nám to napište při rezervaci. Před Vaším příchodem nám zavolejte dvě hodiny předem na Tel : 602 679 919 Děkujeme za pochopení.

Nákup zboží. U vybraného zboží použijte tlačítko Koupit. Po vyplnění dotazníku zadejte Odeslat. Pro převzetí můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně – Muzeum hodin , Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří platba pouze v hotovosti. Při osobním odběru je nutné telefonicky dohodnout datum a čas Vaši návštěvy. Před vaší návštěvou nám zavolejte den předem a v den návštěvy dvě hodiny předem na Tel : 777848008. Děkuji Šimonovský Václav. Přejete si koupené zboží doručit ( poslat na Vaši adresu v CZ + SK ) Po připsání finanční částky na Náš účet ( prodejní cena+balné+poštovné ) odesíláme do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží + telefonní číslo.

Platbu převodem proveďte dle návodu viz. výše DOPRAVA – DORUČENÍ – NÁKUP

 

DOPRAVA + DORUČENÍ – NÁKUP:

Doprava koupeného zboží : Zboží Vám přiveze kupujícím zvolená dopravní služba, společnost která nabízí dopravní služby. Doprava do CZ + Evropská unii. U takové služby požadujeme zaplacení koupeného zboží předem na náš firemní účet. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Poštovné platí kupující při nákupu zboží. Výše těchto poplatků závisí na velikosti zásilky a vzdálenosti doručení. Po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou jste napsaly do formuláře při nákupu vybraného zboží Vaši adresu a telefonní číslo předáme dopravní službě.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání ( doručení + balné ) Prodejce nenese odpovědnost za poškození koupeného zboží během dopravy na adresu nového majitele. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží během dopravy na adresu nového majitele přechází na dopravní službu která zboží převzala od prodejce a za finanční odměnu sepsala s prodejcem smlouvu na doručení zboží na adresu kupujícího. Prodejce nenese odpovědnost za nepřevzaté zboží a zvýšené náklady na dopravu. Majitel zboží takové náklady uhradí a to při převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Doprava dle smluvních podmínek:
Je na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím kde se cena za dovezené zboží prodávajícím dohodne předem.

Dopravu předmětů velké historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu osobně v ČR + SR. Cena za dopravu bude sjednána předem.

Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Zboží Vám doručí O nákupu a rezervaci budete informování do několika minut automatickým emailem. Doručený e-mail si vytiskněte. Bude ho potřebovat pro kontrolu a převzetí vybraného zboží. Do 24 hod Vás budeme kontaktovat. Dohodneme s Vámi formu předání a úhrady dle Vašeho přání. Dotazy pro nákup a rezervaci mimo formulář budou smazány.
Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Zboží Vám doručí Vámi zvolená firma, společnost. Dopravu platí prodávající. Výpočet přepravného určují Vámi vybrané firmy, společnosti dle jejich aktuálního sazebníku ceníku poř. zajistí www.muzeumhodin-kno.cz dle smluvní dohody.

Rezervace zboží v hodnotě nad 20000 Kč. Pro rezervaci vybraného zboží použijte nastavené tlačitko u vybraného inzerátu. Zboží pro Vás připravíme na naši adrese Muzeum hodin, Chomutovská 2. 43151 Klášterec nad Ohří a zavoláme Vám. Po telefonu dohodneme datum a čas prohlídky vybraného zboží. Na prodejně platba pouze v hotovosti. Pokud máte zájem o dopravu tak nám to napište při rezervaci. Před Vaším příchodem nám zavolejte den předem nebo dvě hodiny předem na Tel : 777484008 Děkuji Šimonovský Václav

. Pro převzetí můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně : adresa Muzeum hodin, Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří -platba pouze v hotovosti. Při osobním odběru je nutné telefonicky dohodnout datum a čas Vaši návštěvy. Před vaší návštěvou nám zavolejte den předem nebo čtyři hodiny předem na Tel : 777484008 nebo 602214629. Děkujeme za pochopení. Přejete si koupené zboží doručit ( poslat na Vaši adresu v CZ + SK ) Po připsání finanční částky na Náš účet ( prodejní cena+balné+poštovné ) odesíláme do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží + telefonní číslo + společnost kterou zvolil kupující.

Platbu převodem proveďte dle návodu
Balné do 20 Kg : 300 Kč
Balné nad 20 Kg : bude odesláno e-mailem + bankovní udaje
Prodejní cena : ? Balné : 300+poštovné ? Celkem : Kč

Po zaplacení koupeného předmětu nám odešlete doklad o zaplacení + číslo zboží a Vaše příjmení. Po připsání finanční částky na Náš účet si můžete zboží převzít na Naši adrese. Zboží bude vydáno po předložení kupní smlouvy a majitel bude ověřen telefonicky + doklad totožnosti. Kupní smlouva Vám byla doručena e-mailem po potvrzení nákupu na webu : www.muzeumhodin-kno.cz. Přejete si koupené zboží doručit ( poslat na Vaši adresu v CZ + SK ) Zaplacené zboží ( prodejní cena+balné ) odesíláme do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží + telefonní číslo.

Osobní převzetí : Při nákupu můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně na adrese Muzeum hodin, Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří a zaplatit online převodem po telefonu a nebo v hotovosti. Při osobním odběru je nutné písemně a nebo telefonicky předem dohodnout datum a čas předání. Před návštěvou nám zavolejte dvě hodiny předem. Děkujeme za pochopení.
na telefonní číslo 777848008, 602214629 – Šimonovský Václav

Platba
Platba při převzetí zboží na prodejně je možná zaplatit:
Online platba přes telefon
Hotovost
Platba pro nákup po Internetu : Převodem na účet.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Václav Šimonovský – Muzeum hodin
Chomutovská 2
Klášterec nad Ohří
43151

(dále také jako „RŘ“)

I. Práva kupujícího odpovědnosti za vady
Prodejce odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodejce dle úst. § 2165 občanského zákoníku odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Dále kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
V případě výskytu vady, za kterou prodejce odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně nebo písemně, a to:

e-mailem na adresu: muzeum-hodin@seznam.cz
poštou na adresu: Václav Šimonovský – Muzeum hodin. Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří

V oznámení o reklamaci kupující uvede:

– Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. (popř. IČO, název společnosti, adresa sídla)

– Datum účetního (daňového) dokladu, popř. jiná jednoznačná specifikace smluvního vztahu.

– Popis – důvod reklamace

Za účelem oznámení reklamace je kupující oprávněn použít formulář pro reklamaci zboží, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 tohoto RŘ. Není to však povinností kupujícího.
Prodejce je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodejce rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání, že:
se jedná o vadu, za kterou prodejce odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou ve stanovené době od převzetí zboží; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
že kupující koupil zboží od prodejce a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
že je zboží vadné; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v provozovně, nebo jej na adresu provozovny prodejce zašle.
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.
Prodejce informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodejce či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodejce oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

II. Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
Kupující, který uzavřel s prodejcem smlouvu prostřednictvím internetového obchodu (www.muzeumhodin-kno.cz ), má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí, popř. doručeni, zboží.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy je kupující povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodejce formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:
e-mailem na adresu: muzeum-hodin@seznam.cz
poštou na adresu: Václav Šimonovský – Muzeum hodin. Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří
Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz příloha č. 1 tohoto RŘ), není to však povinností kupujícího. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy kupující vyplní údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení data objednávky.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodejcem, vrátí prodejce kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží.
Kupní cena bude kupujícímu prodejcem vrácena shodným způsobem, jakým byla od kupujícího přijata. Prodejce přijaté peněžní prostředky vrátí jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodejce oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokazatelně prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží
Kupující Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu Václav Šimonovský Muzeum hodin, Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří, nedohodnou-li se prodejce a kupující jinak. lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží zašle zpět před uplynutím 14 dnů.
V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (informace o složení, příbalový leták), a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Vnitřní obal zboří, který brání kontaktu zboží s vnějšími vlivy, nesmí být narušen, neboť tím by došlo k znehodnocení zboží. Při zaslání zboží zpět prodejce doporučuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodejce vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodejce neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes internetový obchod (dopravné, balné, apod.), stejným platebním prostředkem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce.

b) Náklady spojené s převzetím zboží
Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodejci.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá prodejci pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodejce oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.
Prodejce si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
Kupující jako spotřebitel není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

III. Doplňující ustanovení, řešení sporů
V případě, že se kupující jako spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodejce prostřednictvím e-mailové adresy : muzeum-hodin@seznam.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.
V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)

Kupující jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prodejce jakožto provozovatel internetového obchodu je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k příslušným internetovým stránkám. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup internetových stránkách možné provést a závazky prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Tento RŘ je zobrazen na webových stránkách internetového obchodu prodejce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. RŘ platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání elektronické objednávky, přičemž ustanovení v RŘ má přednost před ustanovení VOP uvedených výše.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodejci, že se seznámil s těmito RŘ a že s nimi souhlasí. Na tyto RŘ je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Nedílnou součást těchto RŘ tvoří:
– Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy
– Příloha č. 2 – Formulář pro reklamaci zboží

 

========================================================================

Formulář o odstoupení od smlouvy

 

Václav Šimonovský – Muzeum hodin
Chomutovská 2
Klášterec nad Ohří
43151

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží dle dále uvedené specifikace:

Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

 

V____________ dne ____________

 

 

Podpis ……………………………………………

—————————————————————————————————————————————–

Formulář pro reklamaci zboží:

Václav Šimonovský MUZEUM HODIN
Chomutovská 2
Klášterec nad Ohří
431 51

REKLAMACE:
(vyplňuje kupující):
Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

 

 

 

V____________ dne ____________

 

 

Podpis ……………………………………………

 

==================================================================

KUPNÍ SMLOUVA NA PRODEJ MOVITÉ VĚCI
podle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku mezi

panem/paní ____________________
rodné číslo ___________________/_____IČO: __________________________
bytem _________________________ _______________________________________________________________
doklad totožnosti:_______________________________________
telefon: _________________________________email:_________________________________________________
(dále také jen „prodávající“)
a

panem
Václav Šimonovský
rodné číslo: 720225/2453
IČO: 47761369 telefon: 777 848 008 email: muzeum-hodin@seznam.cz
bytem: Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří
(dále také jen „„kupující““)
I.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.
Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá již samotnou účinností smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem nabízeného zboží a že nepochází z trestné činnosti.
Popis:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
II.
Cena a způsob úhrady
Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši _________________________________- Kč
slovy: ____________________________________________________________________________________________
Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
Místopřísežné prohlášení ke smlouvě : ( komisní, výkup za hotové ) Na základě zákona 253/2008 Sb.
je podle § 7 odstavce (2) písemné d) kupující vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží) povinen ověřit,
že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodni sankce.
Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou ve smyslu zákona 253/2008 Sb.
§ 4 odstavce (5) a nejsou ne něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

V ___________________________________ dne ___________________

prodávající ___________________________ kupující __________________________________

 

 


 

Komisní smlouva

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ PRODEJE VĚCI
dle obch. zák., hlava 8, odd.3, § 737, §738, §739, §740, §741

číslo:_____________

SMLUVNÍ STRANY

 

Objednatel:………………………………………………………………………………………………………………….
bytem:…………………………………………………………………………………………………………………..
doklad totožnosti:……………………………………………………………………………….
telefon: ……………………………………………… email:……………………………………
(dále jen objednatel)
a
obstaratel:
Václav Šimonovský – Muzeum hodin
Obchod starožitných hodin
Chomutovská 2
43151 Klášterec nad Ohří
telefon: 777 848 008  email: muzeum-hodin@seznam.cz
(dále jen obstaratel)

se dne: …………………………….

dohodli o obstaráni prodeje předmětu smlouvy (komisní prodej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
platnost komisního prodeje 90 dní do……………………………….. s možností prodloužení ANO NE
prodloužením dalších 90 dní…………………………dalších 90 dní…………………………dalších 90 dní………………………
za cenu: ………………………………………………slovy:………………………………………………………………………………………
Obstaratel má po prodeji předmětu smlouvy právo na odměnu ve výši 5% z uhrazené kupní ceny za předmět smlouvy
5% činí z prodejní ceny: …………………………Kč. slovy: …………………………………………………………………………………….

 

Datum …………………………………. v Klášterci nad Ohří

 

Objednavatel :…………………………………………………………. Obstaratel:………………………………………………………….

 

Komisní prodej se řídí ustanoveními uvedenými v § 737-741 občanského zákoníku.
V této normě se komisnímu prodeji říká obstarání prodeje zboží.

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ PRODEJE VĚCI – Občanský zákoník, hlava 8., oddíl třetí :
§ 737 – Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná opatření k prodeji.
§ 738 – Smlouva musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje .
§ 739
(1) Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.
(2) Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny částku, za kterou věc prodal.
§ 740 – Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc svěřená do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a obstaratelem dohodnuto jinak.
§ 741
(1) při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.
(2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobné ustanovení týkající se prodeje použitých věcí.

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZBOŽÍ DO KOMISNÍHO PRODEJE
1. Zboží nabídnuté do prodeje, musí být bez závad omezujících jeho použití a funkci
2. Zboží musí být čisté
3. Dodavatel zboží sám stanovuje prodejní cenu po té co je seznámen s 5%ní obchodní srážkou za obstarání prodeje uzavřené smlouvy o obstarání prodeje věci.
4. Skladné za zboží přijaté do komisního prodeje není účtováno po dobu prodeje, nejdéle však jeden kalendářní rok, není-li písemně dojednáno jinak, po termínu jeden kalendářní rok si musí objednatel své neprodané zboží vyzvednout, jinak bude po zaslání písemné upomínky po době 30-ti dnů  považováno jako prodané a stává se majetkem obstaratele, nebude-li písemně sjednáno jinak.
5. Zboží přijaté do komisního prodeje je nabízeno k prodeji po dobu 90ti dnů popř. dalších 90dnů  dle uzavřené smlouvy o obstarání prodeje věci.
6. Finanční vyrovnání s dodavatelem za prodané zboží je uskutečněno na prodejně po předložení „dokladu o převzetí zboží do komisního prodeje“, nebo zaslané poštovní složenkou na adresu uvedenou ve smlouvě s ponížení o poštovné dle aktuálního sazebníku České pošty.
7. Po uplynutí 90 ti dnů od příjmu zboží do prodeje se neprodané zboží vrací zpět dodavateli který je povinen se v tomto termínu pro vracené zboží neprodleně dostavit a odebrat je zpět .
8. Nebo po uplynutí 90 ti dnů od příjmu zboží do prodeje se neprodané a nevyzvednuté zboží považuje jako znovu nabídnuté k prodeji, tedy komisní smlouva k prodeji je opakovaně platná až do prodání zboží. Dodavatel je po prodání zboží upozorněn písemně popř telefonicky, je povinen si finanční
obnos za prodané zboží vyzvednout osobně na prodejně, v případě, že v komisní smlouva o prodeji není výslovně uvedeno odeslání finanční částky
z prodeje zboží poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve smlouvě. Po nevyzvednutí finanční částky za prodej zboží po odeslání po 90 dnech, je tato
finanční částka snížena za poštovní služby dle aktuálního sazebníku, odeslána poštovní poukázkou na uvedenou adresu v komisní smlouvě.
.
9. OBJEDNATEL ODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH LHUT
10.Při ztrátě „dokladů o převzetí zboží“ se musí objednatel prokázat dokladem totožnosti pro porovnání údajů se zápisem o zboží při jeho převzetí do prodeje, též znát popis věcí nabídnutých do komisního prodeje.
Zboží je vzato do prodeje na základě smlouvy o obstarání prodeje na 90 dnů, v případě neprodání zboží v této lhůtě, se doba po dohodě uvedené ve smlouvě prodlužuje na dalších 90 dnů. poté viz. bod 4, 8.
Zboží se výhradně vydává jen na potvrzení o přijetí zboží do komisního prodeje a osobě, která toto zboží do prodeje vložila, nebo pověřené osobě.
V případě ztráty dokladů o vložení zboží do komisního prodeje, bude oprávněné osobě vydána kopie přijímacího dokladu za poplatek spojen s pořízením kopie originálního dokladu. (50,-Kč)
Majitel použité věci si určí prodejní cenu,tuto prodejní cenu po prodeji jeho majetku, po odečtení 5% zprostředkování prodeje,
-a)-obdrží obratem v hotovosti na prodejně po prodeji zboží, (písemné upozornění na prodání věcí),
nebo
-b)-mu tato částka bude vyplacená poštovní složenkou zaslanou na adresu uvedenou ve smlouvě o obstarání prodeje zboží poníženou o poštovní dle aktuálního sazebníku České pošty.
Majitel si může kdykoliv svoji věc vzít zpět, za poplatek 100,- Kč
Tento poplatek nahradí čas s administrativou a uskladněním věci . Zpětné vydání prodávané věci je pouze proti pokladnímu dokladu, který majitel obdrží při předání věci do komisního prodeje jako potvrzení o převzetí.
Nakupující je upozorněn, aby si řádně prohlédl nebo vyzkoušel zboží, o které má zájem, na co je opakovaně upozorněn při placení a po zaplacení a odebrání zboží, je lhůta 30 dnů k reklamování zboží na případné skryté vady a za tyto v plném rozsahu odpovídá objednatel .

Obě strany obdrží smlouvu s podmínkami komisního prodeje.
Vše potvrdí obě strany podpisem.
Číslo smlouvy musí opatřeno ve smlouvě. Tímto číslem je označeno i zboží v obchodě a v soupisové knize prodeje obstaratele.Do prodeje se přijímají věcí čisté a ve velmi dobrém stavu na 3 kalendářní měsíce ( 90 dnů) popř. dle dohody viz podmínky komisního prodeje.
Po vzájemné dohodě je možné upravit délku prodeje.